ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุณีย์รัตน์ เปสันเที่ยะ
ตำแหน่ง :รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :99/1 หมู่ 8 ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
Telephone :0899469997
Email :vt9vm@hotmail.com