โรงเรียนศรีสุขวิทยา :: ปัญญาเลิศ เทอดสามัคคี มีวินัย น้ำใจนักกีฬา ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.srisuk.ac.th Thu, 12 Oct 2023 12:00:49 วิดีทัศน์พิธีต้อนรับผู้อำนวยการโนรี บ่อเงิน ศรีสุขวิทยา สพม.นม. http://www.srisuk.ac.th/?name=news&file=readnews&id=46 http://www.srisuk.ac.th/icon/news_1697082852.jpg

ClickLink เพื่อชมวิดีทัศน์

1697082852
โรงเรียนศรีสุขวิทยาขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดี และต้อนรับ ผู้อำนวยการโนรี บ่อเงิน ในการมารับตำแหน่งและปฏิบัติราชการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสุขวิทย ในวันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมโรงเรียนศรีสุขวิทยา http://www.srisuk.ac.th/?name=news&file=readnews&id=45 http://www.srisuk.ac.th/icon/news_1696557517.jpg

โรงเรียนศรีสุขวิทยาขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดี และต้อนรับ ผู้อำนวยการโนรี บ่อเงิน ในการมารับตำแหน่งและปฏิบัติราชการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสุขวิทย ในวันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมโรงเรียนศรีสุขวิทยา

1696557517
โรงเรียนศรีสุขวิทยาขอเรียนเชิญทุกท่าน ชมวิดีทัศน์พิธีร่วมแสดงมุทิตาจิต งานวันเกษียณอายุราชการ คุณครูนัยนา สงึมรัมย์ http://www.srisuk.ac.th/?name=news&file=readnews&id=43 http://www.srisuk.ac.th/icon/news_1696556474.jpg

https://youtu.be/XjQkkvL0enA?si=ZNpgLT0Ant0ycvG_

1696556474
ภาพบรรยากาศซ้อมเชียร์กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 http://www.srisuk.ac.th/?name=news&file=readnews&id=34 http://www.srisuk.ac.th/icon/news_1604290212.jpg

บรรยากาศการซ้อมเชียร์เพื่อเตรียมความพร้อมแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563

1604290212
ภาพบรรยากาศกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ม.1 http://www.srisuk.ac.th/?name=news&file=readnews&id=33 http://www.srisuk.ac.th/icon/news_1604060473.jpg

ภาพบรรยากาศกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่ให้ทั้งความรู้ในฐานต่าง ๆ อาทิ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเตรียมตัวเข้าค่ายพักแรม และกิจกรรมนันทนาการ 

1604060473
ภาพบรรยากาศกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2563 ในแต่ละสาระการเรียนรู้ http://www.srisuk.ac.th/?name=news&file=readnews&id=27 http://www.srisuk.ac.th/icon/news_1597885785.jpg

ภาพบรรยากาศกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2563 ในแต่ละสาระการเรียนรู้ 

1597885785
พิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 http://www.srisuk.ac.th/?name=news&file=readnews&id=24 http://www.srisuk.ac.th/icon/news_1597756035.jpg

       เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 8.00 - 8.30 น. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จัดพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการวิรพจน์ โคกเกษม ร่วมเป็นประธานเปิดพิธี โดยมีบุคลากรครู นักเรียนร่วม 1597756035 ประชุมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2563 http://www.srisuk.ac.th/?name=news&file=readnews&id=23 http://www.srisuk.ac.th/icon/news_1597710342.jpg

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 บุคลากรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้ร่วมประชุม ปรึกษาดำเนินการภาระงานต่าง ๆ ภายในกลุ่มสาระฯ

1597710342
โรงเรียนศรีสุขวิทยาจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 http://www.srisuk.ac.th/?name=news&file=readnews&id=20 http://www.srisuk.ac.th/icon/news_1597380167.jpg

         เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระชนมายุครบ 88 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 โรงเรียนศรีสุขวิทยากำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2563  1597380167 การประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล http://www.srisuk.ac.th/?name=news&file=readnews&id=19 http://www.srisuk.ac.th/icon/news_1597379689.jpg

      เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนศรีสุขวิทยาได้รับการประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจากคณะกรรมการ

1597379689